Радиационната безопасност в съвременния свят

Научна конференция „Радиационната безопасност в съвременния свят“.

Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски“
Велико Търново, 16, 17 и 18  ноември 2022 г.

посветена на 170-годишнината от рождението на Анри Бекерел

Конференцията се провежда за седма поредна година и има ясно изразен международен характер, като в различните ѝ издания са взели участие представители на редица международни академии, институти, университети и други научни организации. Тя е включена е в референтния списък на научните форуми в НАЦИД и тази година ще се проведе в хибриден вариант – присъствено и онлайн през трите ѝ дни.

В съответствие с първа и трета специфични цели на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 общата цел на Научен форум „Радиационната безопасност в съвременния свят 2022“ е да се предоставят възможности на кадрите от изследователски звена и институти и академичния състав на цивилни и военни висши учебни заведения от страната и чужбина за апробация на извършени научни изследвания, новости, рационализации и открития и обмен на идеи в научните области, свързани със сигурността, отбраната, инженерните и информационните технологии. Също така форумът дава възможност за задълбочаване на сътрудничеството между различните организации чрез създаване на съвместни международни екипи и разработване на единни програми за обучение на различните категории обучаеми. Вече имаме създадена магистърска програма с привличане на преподаватели от нашите международни участници от предходни издания.

            Тематични направления на форума са:    

 • Радиационна защита.
 • Ядрена, химическа и биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е).    
 • Обучение в областта на природните науки и ЯХБЗ и Е в училищата
 • и университетите.
 • Социални и икономически аспекти на ЯХБЗ и Е.
 • Опасни вещества и лъчения.    
 • Опазване на околната среда.   
 • Киберсигурност. 

         Целите и тематиката на конференцията са изцяло в рамките на обявената от ООН Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (МГФНУР) за периода от 01.07.2022 г. до 30.06.2023 г. (https://www.iybssd2022.org/en/home/), като тя ще бъда част  от събитията включени в Националния план за отбелязване на МГФНУР. Докладите във всички тематични направления акцентират и върху значението на представените изследвания за устойчивото развитие на човешкото общество.

         Информация за конференцията има на страницата на Университета https://nvu.bg/bg/node/990. Заявки за участие в свободна форма се приемат на e-mail: conference_nvu@nvu.bg и на същия адрес до 11.11.2022 г. трябва да се изпратят докладите за сборника.

През 2021 г. НВУ „Васил Левски“ подписа меморандуми за сътрудничество с ПГЯЕ „И. Курчатов“, гр. Козлодуй; ПГЯЕ „ Мария Кюри“, гр. Белене; СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново; СУ „Бачо Киро“, Павликени и др. с цел изява и на учениците от партньорски и други училища, за които ще бъде организирана и младежка сесия. Предвиждаме и организиране на демонстрации от курсантите за учениците и възможност учениците сами да могат да извършат някои дейности.  

         Предвидено е паралелно провеждане на изложба от конкурс за постери, организиран от НВУ „Васил Левски“, каквато е традицията от предходни години.

No event found!

2022 декември

Week 2

пн 28
вт 29
ср 30
чт 1
пт 2
сб 3
нд 4
пн 5
вт 6
ср 7
чт 8
пт 9
сб 10
нд 11
пн 12
вт 13
ср 14
чт 15
пт 16
сб 17
нд 18
пн 19
вт 20
ср 21
чт 22
пт 23
сб 24
нд 25
пн 26
вт 27
ср 28
чт 29
пт 30
сб 31
нд 1
 • No Events

 • No Events

 • No Events

 • No Events

 • No Events