Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие


17-та Национална конференция по катализ

17-та Национална конференция по катализ

10-та Научна сесия за студенти, докторанти и млади научни работници

София, 15–16 ноември 2022 г.

Сдружение „Българско каталитично дружество“ при Съюз на химиците в България и Институт по катализ при БАН организират 17-та Национална конференция по катализ, която ще се състои на 15 –16 ноември 2022 г. в София. В рамките на конференцията ще се проведе и 10-та Научна сесия за студенти, докторанти и млади научни работници. Научният форум е част от Националната програма за отбелязване на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие, обявена от ООН през 2022 т.

Конференцията е посветена на 100-годишнината от рождението на основателя на Институт по катализ при БАН акад. Димитър Шопов. Ще бъдат изнесени устни доклади и постерни съобщения. Работен език е българският.

Целта на конференцията е обсъждане на научни постижения и иновационни подходи в областта на създаването, изследването, подобряването и приложната реализация на катализатори за различни химични процеси в хетерогенния и хомогенния катализ, фотокатализ и биокатализ за получаване на чиста енергия и горива, опазване на околната среда и подобряване качеството на живот и оползотворяване на нови енергийни източници.

Домакин на събитието е Институтът по катализ, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 11 на БАН.

Програма

No event found!