Национален организационен комитет

Под патронажа на Министерство на образованието и науката (МОН)

Председател:    чл.-кор. Александър Драйшу – Председател на СФБ

Почетното съпредседателство на:
   акад. Александър Петров – почетен председател на СФБ
   акад. Юлиян Ревалски – Председателя на БАН
   проф. д.н. Анастас Герджиков – ректор на СУ „Св. Климент Охридски”

Заместник-председатели:
   проф. дн Иван Лалов – Почетен член на СФБ,
   проф. д.н. Евгения Вълчева – Зам.-председател на СФБ,
   проф. д.н. Ана Георгиева – Отговорен секретар на СФБ,
   акад. Николай Витанов – зам.-ректор на Софийския университет,
   проф. д-р Теменужка Йовчева – зам.-ректор на Пловдивския университет,
   г-жа Велислава Петрова – Председател на Националната комисия на Р. България за ЮНЕСКО,
   акад. Константин Хаджииванов,
   акад. Румен Панков,
   акад. Ангел Попов,
   чл.-кор. Екатерина Бъчварова,
   чл.-кор. Николай Николов – Председател на Съюза на математиците в България,
   проф. д.н. Венко Бешков – Председател на Съюза на химиците в България,
   д-р Милена Дамянова – Директор, Дирекция „Наука“ – МОН
   проф. д.н. Георги Вайсилов,
   проф. д.н. Диана Петкова – Председател на Съюза на учените в България,
   г-жа Карина Ангелиева – Зам.-министър, Министерство на иновациите и растежа,

Основен медиен партньор – БТА; г-н Кирил Вълчев – генерален директор на БТА,

Медийни партньори: Българска национална телевизия, Българско национално радио, Национално издателство „Аз-Буки“, списание „Светът на физиката“, Наука OFFNews, MediaBricks.bg,

      

    Тематични групи: 

    Физика:
Председател: проф. д.н. Евгения Вълчева – Зам.-председател на СФБ
  Членове:
   проф. д.н. Иван Лалов – Почетен член на СФБ,
   проф. д.н. Ана Георгиева – Отговорен секретар на СФБ,
   проф. д.н. Георги Райновски – Декан на ФзФ на СУ,
   проф. д-р Теменужка Йовчева – Зам.-ректор на Пловдивския университет,
   доц. д-р Владимир Божилов – СФБ, ФзФ на СУ,
   доц. д-р Митко Гайдаров – СФБ, Председател на секция „Физика“ към СУБ, ИЯИЯЕ-БАН,
   доц. д-р Младен Митев – Председател на Българско ядрено дружество,
   д-р Лилия Атанасова – СФБ, МУ – София,
   г-жа Пенка Лазарова – СФБ, Научен секретар на секция „Физика“ към СУБ

Науки за Земята:
Председател: чл.-кор. Екатерина Бъчварова – Директор ИИКАВ – БАН,
Членове:
   чл.-кор. Костадин Ганев, ННП,
   проф. д-р Климент Найденов – Декан на ГГФ на СУ,
   проф. д.н. Вили Лилков – МГУ

Химия
Председател: чл.-кор. Тони Спасов – Декан на ФХФ на СУ,
Членове:
   проф. д-р Нели Косева – Главен научен секретар на БАН,
   проф. д.н. Венко Бешков – Председател на Съюза на химиците в България,
   проф. д.н. Мартин Божинов – Зам.-ректор на ХТМУ,
   проф. д-р Емилия Найденова – Декан на Факултета по химични технологии на ХТМУ,
   доц. д-р Райна Бряскова – Зам.-ректор по учебни дейности на ХТМУ,
   доц. д-р Андриана Сурлева – Катедра „Аналитична химия“ на ХТМУ,
   проф. д-р Севдалина Турманова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас,
   проф. д.н. Добромир Енчев – Шуменски университет

Биология, биофизика
Председател: доц. д-р Ина Анева – Научен секретар на БАН,
Членове:
   проф. д-р Стоян Шишков – Декан на Биологически факултет на СУ,
   проф. д-р Павел Стоев – Директор на Националния природонаучен музей на БАН,
   проф. Мирослав Карабалиев – Зам.-ректор на Тракийския университет,
   доц. д-р Любомир Трайков – катедра „ Медицинска физика и биофизика“, МУ – София,
   доц. д-р Анна Ганева, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН,
  проф. д-р Таня Пенчева – Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН,
   проф. д-р Ивайло Младенов

Математика
Председател: доц. д-р Първан Първанов – Декан на ФМИ на СУ,
Членове:
   чл.-кор. Николай Николов – Председател на СМБ,
   чл.-кор. Светозар Маргенов – Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН,
   проф. д.н. Петър Бойваленков – Институт по математика и информатика – БАН

Образование
Председател: доц. д-р Мая Гайдарова – СФБ, ФзФ на СУ,
Членове:
   проф. д-р Жана Райкова – Пловдивски университет,
   доц. д-р Нели Димитрова – СФБ, ДИИУ на СУ,
   доц. д-р Венелин Кожухаров – ФзФ на СУ,
   г-н Ивайло Ушагелов, Директор на НПМГ,
   Наско Стаменов,
   г-жа Милка Джиджова – СФБ,
   г-жа Вяра Йорданова

     Популяризиране на МГФНУР
Председател: г-жа Пенка Лазарова – СФБ, Научен секретар на секция „Физика“ към СУБ,
Членове:
   доц. д-р Владимир Божилов – СФБ, ФзФ на СУ,
   доц. д-р Радостина Камбурова – СФБ, ИФТТ – БАН,
   г-жа Силвия Тошева – ПР на Националния природонаучен музей,
   д-р Зина Соколова – Национално издателство „Аз-Буки“,
   г-жа Свежина Димитрова – СФБ, НАОП „Николай Коперник“ – Варна,
   Ивайло Славов – Фондация „Красива наука“,
   г-жа Боряна Кадмонова – Фондация „Еврика“,
   Ваня Милева – Наука OFFNews,
   Вълкан Горанов – MediaBricks.bg

2023 май

Week 5

пн 1
вт 2
ср 3
чт 4
пт 5
сб 6
нд 7
пн 8
вт 9
ср 10
чт 11
пт 12
сб 13
нд 14
пн 15
вт 16
ср 17
чт 18
пт 19
сб 20
нд 21
пн 22
вт 23
ср 24
чт 25
пт 26
сб 27
нд 28
пн 29
вт 30
ср 31
чт 1
пт 2
сб 3
нд 4
  • No Events

  • No Events

  • No Events

  • No Events

  • No Events